My Chat based on phpMyChat-Plus
S-Trains Chat
- phpMyChat-Plus (1.98) -

Hướng dẫn

Những lời nói được xóa sau: 127 giờ.

Hiện tại đang có 0 người đang trong phòng chát.
Hiện tại đang có 0 thành viên ẩn.

español Argentina/Tây ban nha Português Brasil/Tiếng Bồ đào nha Brazil български/Tiếng Bun-ga-ri 简体中文 繁體中文 dansk/Đan Mạch Nederlands/Hà lan English US/Tiếng Anh US suomi français/Tiếng Pháp Deutsch/Tiếng Đức
עברית/Tiếng Do Thái magyar/Hunggari Bahasa Indonesia/Tiếng Inđônêxia italiano/Tiếng ý 日本語/Người Nhật (Kanji) română/Roma Русский srpski/Tiếng Nga - Tiếng Latinh español/Tây ban nha svenska/Thụy Điển Türkçe/Thổ nhĩ kỳ
Tiếng Việt (chọn)
Đăng nhập ...
Tên đăng nhập :
Pass đăng nhập :  (Chỉ khi bạn được đăng ký)
Đặt lại mật khẩu
Quản lý tài khỏan

Đăng ký | Sửa đổi hồ sơ | Xóa thành viên | Người quản trị
 
Xin chọn phòng chat ...
Những phòng mặc định :
Phòng riêng mặc định :
Rồi , chỉ ...

Đánh dấu trang này: Chọn "Ctrl+D".
Những lệnh thêm sẵn có:
/away /buzz /demote /dice /dice2 /dice3 /high /img /mr
/room /size /sort /topic /wisp.
Những đặc tính thêm/Mod sẵn có:
Advanced Admin, (GR)Avatars, Smilies Popup, Color Drop Box, Private Popup,
Quick Menu, Logs Archive, Lurking, Color names, WorldTime, UTF-8.

45268 ... những người đến thăm từ đó 07 Th03 2010 45268 ... những người đến thăm từ đó 07 Th03 2010 45268 ... những người đến thăm từ đó 07 Th03 2010 45268 ... những người đến thăm từ đó 07 Th03 2010 45268 ... những người đến thăm từ đó 07 Th03 2010
... những người đến thăm từ đó 07 Th03 2010.

© 2000-2005 The phpHeaven Team
© 2005-2024 Plus development by Ciprian M.
Thanks to all the contributors in the phpMyChat group !
Download this full chat pack from

Owner of this chat server - Chuck Harrington
phpMyChat-Plus includes GeoLite™ data created by MaxMind,
available from https://www.maxmind.com

Our Privacy Policy